• 32.4352
  • 34.7075
  • 41.1785

Aciz Vesikası Nedir ?

Aciz Vesikası

İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.

Fotoğraflar

Sayfa toplam 3.888 kez görüntülenmiştir.