• 32.8839
  • 35.7832
  • 42.4865

Emlak Terimleri Sözlüğü

Toplam 49 kayıt bulundu.
2B Arazisi Orman niteliğini kaybeden arazileri için kullanılan terimdir. Bu arazilerin ıslah edilmesi mümkün değildir ve araziler tekrar kullanılamamaktadır.
Dilekçe Vergilerden doğan cezaların azaltılması amacı ile ilgili kamu kurumuna verilen dilekçeye denir.
Acir Herhangi bir mülkünü kiraya vermek ya da mülkü kiralamak isteyen kişiler için kullanılan isimdir.
Aciz Vesikası İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.
Açık Alan Orman, tarım ve imar alanı dışında kalan, insan yoğunluğunun az olduğu bölgeye verilen isimdir.
Açık Kapı İlkesi Kooperatiflerde kişinin ortaklığa istediği zamanda girebilmesi ve istediği zaman ortaklıktan çıkmasını sağlayan ilkeye verilen isimdir.
Açık Kredi Borç paraya ihtiyacı olan kişinin kişisel imzasına güvenilerek açılan kredi türüne verilen isimdir.
Ada Krokisi Kadastro çalışmaları içerisinde bulunan alanların imar planlarını gösteren krokiye verilen isimdir.
Ada Kamuya ait olan, yol, cadde, deniz, göl, orman gibi çevresi doğal ve yapay sınırlarla sarılı parseller topluluğuna verilen isimdir.
Adi Kira Malını kiraya veren kişinin belirli miktar ücret karşılığında herhangi bir eşyasının kullanımını kira ödeyen kişiye devretmesi ve bunun sözleşme haline getirilmesidir.
Afet Alanı Deprem, orman yangını, heyelan, sel gibi doğal afetlerin görülüğü veya görülme riskinin olduğu alanlara verilen isimdir.
Afet Kanunu Deprem, sel, heyelan, orman yangını, sel ve çığ gibi doğal afetlerde maddi olarak zarar gören vatandaşlara devlet tarafından temel ihtiyaç sağlanmasına yarayan yasaya verilen isimdir.
Ahara Temlik Kişiye ait olan herhangi tapulu bir malı başka bir kişiye devretme işlemine verilen isimdir.
Ahde Vefa Herhangi bir gayrimenkul işleminde her iki taraf arasında yapılan sözleşmeye karşılıklı olarak sadık kalınması anlamına gelen terimdir.
Aile Konutu Evlilik ile oluşan aile birliğinin sürekli olarak ikamet ettiği konuta verilen isimdir. Bir ailenin birden fazla konutu olabilir ancak sadece Medeni Kanunun atadığı ve belirlediği konut, aile konutu olarak adlandırılır.
Aile Malları Ortaklığı Akrabalık ilişkileri olan kişilerin var olan mal ve gayrimenkullerinin tümünün ortaya atılarak ortaklık oluşturmasından ötürü ortaya çıkan durum için kullanılan isimdir.
Akit İki veya daha fazla tarafın karşılıklı beyanlarına dayanılarak sorumluluklar üstlendiği, hukuki değer taşıyan sözleşmeye akit denir. Borç akitleri, kira akitleri ve emanet akitleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.
Akitli İşlemler Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senetler üzerinde iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen işlemleri ifade etmektedir.
Akitsiz İşlemler Tapu Kanununda belirtilen akitli işlemlerin dışında kalmış olan akitsiz işlemler, şerhi, terkin, düzeltme, mirasın intikali gibi hak sahibinin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Tescil İstem Belgesi düzenlenmektedir.
Akıllı Bina Günümüz teknolojisinde farklı sistemlerin tek bir merkez üzerinden birbirleri ile uyumlu halde çalışmasıyla oluşan bina sistemidir. Akıllı ev sistemleri belirli teknolojik aletlerin kullanımı ile gerçekleştiğinden ev sahiplerine rahatlık ve konfor sağlamaktadır.
Aktif Plan Çizim Yöntemi Bu yönteme göre yapılan şehir planlamalarında şehir, bir tek seferde bir bütün olarak ele alınmaktadır. Şehrin tüm detayları ve sonrasında şehrin alacağı şekil detaylıca gösterilmektedir. Şehir planlamasının bu uygulamasına da “Aktif Plan Çizim Yöntemi” denmektedir.
Aktif Yeşil Alan Şehirde bulunan insanların sıklıkla kullandıkları park, bahçe, sahil, orman, koru ve piknik alanları gibi açık kamusal alanlara verilen isimdir.
Aleniyet Sözcük anlamı olarak açıklık ve netlik ifadelerini karşılamaktadır. Türk Medeni Kanununun 1020. Maddesinde tapuda aleniyet ilkesi, ilgili tapu sicilinin herkese açık olduğundan ve kimsenin tapu sicilindeki herhangi bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden bahseder.
Altyapı İnsanların yaşayabileceği yerleşim yerleri ve çalışabilecekleri sanayi alanları için gerekli olan yol, elektrik, su, iletişim gibi yapıların tümüne verilen isimdir.
Amme Arazisi Kamuya hizmet için kullanılan arazi tipine verilen isimdir. Kamu için ayrılan bu arazilerin bazıları parsellenir. Parsellenen bu alanlara kamuya hizmet binaları inşa edilir.
Toplam 2 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.
12

Emlak Terimleri Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz emlak terimleri, Tekirdağ Onay Emlak tarafından emlak terimleri sözlüğümüzde gayrimenkul ile ilgili alım, satım, kiralama ve hukuki işlemlerinde kullanılan tüm terimlerin anlamını bulabilirsiniz

2B Arazisi

Orman niteliğini kaybeden arazileri için kullanılan terimdir. Bu arazilerin ıslah edilmesi mümkün değildir ve araziler tekrar kullanılamamaktadır.

376.Dilekçe

Vergilerden doğan cezaların azaltılması amacı ile ilgili kamu kurumuna verilen dilekçeye denir.

Acir

Herhangi bir mülkünü kiraya vermek ya da mülkü kiralamak isteyen kişiler için kullanılan isimdir.

Aciz Vesikası

İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.

Açık Alan

Orman, tarım ve imar alanı dışında kalan, insan yoğunluğunun az olduğu bölgeye verilen isimdir.

Açık Kapı İlkesi

Kooperatiflerde kişinin ortaklığa istediği zamanda girebilmesi ve istediği zaman ortaklıktan çıkmasını sağlayan ilkeye verilen isimdir.

Açık Kredi

Borç paraya ihtiyacı olan kişinin kişisel imzasına güvenilerek açılan kredi türüne verilen isimdir.

Ada

Kamuya ait olan, yol, cadde, deniz, göl, orman gibi çevresi doğal ve yapay sınırlarla sarılı parseller topluluğuna verilen isimdir.

Ada Krokisi

Kadastro çalışmaları içerisinde bulunan alanların imar planlarını gösteren krokiye verilen isimdir.

Adi Kira

Malını kiraya veren kişinin belirli miktar ücret karşılığında herhangi bir eşyasının kullanımını kira ödeyen kişiye devretmesi ve bunun sözleşme haline getirilmesidir.

Afet Alanı

Deprem, orman yangını, heyelan, sel gibi doğal afetlerin görülüğü veya görülme riskinin olduğu alanlara verilen isimdir.

Afet Kanunu

Deprem, sel, heyelan, orman yangını, sel ve çığ gibi doğal afetlerde maddi olarak zarar gören vatandaşlara devlet tarafından temel ihtiyaç sağlanmasına yarayan yasaya verilen isimdir.

Ahara Temlik

Kişiye ait olan herhangi tapulu bir malı başka bir kişiye devretme işlemine verilen isimdir.

Ahde Vefa

Herhangi bir gayrimenkul işleminde her iki taraf arasında yapılan sözleşmeye karşılıklı olarak sadık kalınması anlamına gelen terimdir.

Aile Konutu

Evlilik ile oluşan aile birliğinin sürekli olarak ikamet ettiği konuta verilen isimdir. Bir ailenin birden fazla konutu olabilir ancak sadece Medeni Kanunun atadığı ve belirlediği konut, aile konutu olarak adlandırılır.

Aile Malları Ortaklığı

Akrabalık ilişkileri olan kişilerin var olan mal ve gayrimenkullerinin tümünün ortaya atılarak ortaklık oluşturmasından ötürü ortaya çıkan durum için kullanılan isimdir.

Akit

İki veya daha fazla tarafın karşılıklı beyanlarına dayanılarak sorumluluklar üstlendiği, hukuki değer taşıyan sözleşmeye akit denir. Borç akitleri, kira akitleri ve emanet akitleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Akitli İşlemler

Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senetler üzerinde iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen işlemleri ifade etmektedir.

Akitsiz İşlemler

Tapu Kanununda belirtilen akitli işlemlerin dışında kalmış olan akitsiz işlemler, şerhi, terkin, düzeltme, mirasın intikali gibi hak sahibinin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Tescil İstem Belgesi düzenlenmektedir.

Akıllı Bina

Günümüz teknolojisinde farklı sistemlerin tek bir merkez üzerinden birbirleri ile uyumlu halde çalışmasıyla oluşan bina sistemidir. Akıllı ev sistemleri belirli teknolojik aletlerin kullanımı ile gerçekleştiğinden ev sahiplerine rahatlık ve konfor sağlamaktadır.

Aktif Plan Çizim Yöntemi

Bu yönteme göre yapılan şehir planlamalarında şehir, bir tek seferde bir bütün olarak ele alınmaktadır. Şehrin tüm detayları ve sonrasında şehrin alacağı şekil detaylıca gösterilmektedir. Şehir planlamasının bu uygulamasına da “Aktif Plan Çizim Yöntemi” denmektedir.

Aktif Yeşil Alan

Şehirde bulunan insanların sıklıkla kullandıkları park, bahçe, sahil, orman, koru ve piknik alanları gibi açık kamusal alanlara verilen isimdir.

Aleniyet

Sözcük anlamı olarak açıklık ve netlik ifadelerini karşılamaktadır. Türk Medeni Kanununun 1020. Maddesinde tapuda aleniyet ilkesi, ilgili tapu sicilinin herkese açık olduğundan ve kimsenin tapu sicilindeki herhangi bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden bahseder.

Altyapı

İnsanların yaşayabileceği yerleşim yerleri ve çalışabilecekleri sanayi alanları için gerekli olan yol, elektrik, su, iletişim gibi yapıların tümüne verilen isimdir.

Amerikan Mutfak

Küçük sayılabilecek evlerde yaşam alanları ile iç içe geçirilmiş, açık mutfak olarak da bilinen mutfak tipidir. Oturma odası ile mutfağın tek bir alanda bulunmasıyla oluşan Amerikan mutfak, küçük evlerin en büyük avantajlarından biridir ve ilk kez Amerika’da kullanılmıştır.

Amme Arazisi

Kamuya hizmet için kullanılan arazi tipine verilen isimdir. Kamu için ayrılan bu arazilerin bazıları parsellenir. Parsellenen bu alanlara kamuya hizmet binaları inşa edilir.

Amortisman

Gayrimenkullerin veya diğer varlıkların yıpranma ve eskime payını ifade eden kelimedir.

Anahtar Teslim

Bir yapının tüm unsurlarının tek bir elden halledilmesinin ardından eksiksiz bir şekilde mal sahibine teslim edilmesi işlemine verilen isimdir.

Antre

Bir konutta bulunan diğer tüm odaların bağlandığı alanı, giriş bölümünü ifade eden isimdir.

Apartman Aidatı

Apartman içerisinde bulunan ortak alanların bakımın yapılması, apartmanın güvenliğinin sağlanması için her ay daire sahiplerinden toplanılan belli bir miktar ücrete verilen isimdir.

Apartman Dairesi

Birden çok katı bulunan, içerisinde birden çok ailenin yaşadığı yapıların küçük bölümlerine verilen isimdir.

Apartman Karar Defteri

Yılda bir kereden az olmamak şartı ile apartman kurulunca yapılan toplantılarda alınan kararların yazıldığı deftere verilen isimdir.

Apartman Yönetim Planı

Binanın nasıl yönetileceğine, yöneticilerin ve denetçilerin alacakları ücretlere, yapıların ne şekilde kullanılacağına dair alınan kararların tüm daire sahiplerini ilgilendiren plana verilen isimdir.

Aplikasyon

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilme işlemini karşılayan terimdir.

Arazi

Belli sınırları olan ve yerleşim yerlerinin dışarısında kalan geniş kırsal alanlardaki zemin parçasına verilen isimdir.

Arizi Kazanç

Genel anlamda yapılması devamlılık göstermeyen işlerden elde edilen gelirlere verilen isimdir.

Arsa

Şehirlerin belirli yaşam alanlarında yapı yapmak için ayrılmış arazi parçalarına denmektedir. İskân için ayrılan arazi parçalarının başka bir ismi de imar parselidir.

Arsa Ofisi

İmar ve İskan Bakanlığına bağlı, arsa ve arazilerin aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış-satışları yapmak, turizm bölgeleri ve kamu kuruluşları için arsa sağlamak üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip yere verilen isimdir.

Arsa Payı

Kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız her bir bölüme özel olarak tahsis edilmiş arsadaki ortak mülkiyet payına denmektedir.

Arter

Emlak alanında şehrin önemli bölgelerini betimlemek için kullanılan sözcüktür.

Askeri Güvenlik Bölgesi

Bakanlar Kurulu çerçevesinde ülke savunması için önemli noktalara asker tesis edilen belirli alanlara verilen isimdir.

Askı Süresi

İmarı yapılan bir yerin adalarını, yoğunluklarını, uygulamada bulunan bütün bilgilerin sergilendiği imar planlarının kişilere gösterildiği zaman dilimi için kullanılan terimdir.

Asma Kat

En az 5.5 metre tavan yüksekliğine sahip olan, çoğu zaman basık tavanlı olup alttaki alana merdivenle bağlanan yarım katlı yerlere verilen isimdir.

Atık Yönetimi

Atıkların özelliklerine göre sınıflandırılması, toplanması ve geçici bir süre ile depolanması, ortadan kaldırılması, geri dönüşüme yollanması gibi işlemlerin olduğu yönetim biçimi için kullanılan terimdir.

Avan Proje

Gerçekleştirilmek istenilen projenin mevcut koşullara göre düşünülmesi ve sunulması gibi fikirlerin düşünülüp tartışıldığı aşamaya verilen isimdir. Demo proje olarak da adlandırmak mümkündür.

Avlu

Yapıların çevresinde bulunan, açık hava ihtiyaçlarını karşılayan ve yapının tamamlayıcısı konumunda olan bölüme verilen isimdir.

Aynen Taksim

Hisseli taşınmazlara sahip olan hissedarların dava açarak taşınmazda bulunan ortaklığı sonlandırmayı talep ettikleri işlemin adıdır.

Ayni Hak

Herhangi bir mal üzerinde egemenlik yetkisi olan ve bu yetkinin herkese ve her şeye karşı ileri sürülebildiği haklar için kullanılan terimdir.

Ayrık Nizam

Herhangi bir yapının diğer hiçbir yapıyla bitişik olmamasından kaynaklanan yapı düzenine verilen isimdir.

Azil

Herhangi bir kişiye verilen tüm yetkiye son verilmesi ve yetkinin geri alınma işlemi için kullanılan terimdir.

Aziller Sicili

Bir kişiye verilen tüm yetkinin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilen istek sonrasında kayıt altına alındığı deftere verilen isimdir.

Bağımsız Bölüm

Yapım aşaması henüz biten gayrimenkulün ana kullanım alanlarından farklı olarak kullanılmaya uygun diğer alanlarına verilen isimdir. Kat, daire, mağaza, depo gibi alanlar bağımsız bölüme örnek olarak verilebilir.

Bağışlama Vaadi

İlerleyen bir tarihte bir malın bağışlanmasına yönelik kararı üstlenmesi için yapılan ön sözleşmeye verilen isimdir. Bağışlama vaadi sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenmektedir.

Bağışlamadan Rücu

Taşınmaz malını bağışlayan olan kişinin, bağış yaptığı kişi ya da kurumdan taşınmaz malını geri alması, bağıştan vazgeçmesi işlemine verilen isimdir.

Bahçe Duvarı

Bir binanın, arazinin ya da arsanın etrafını sarmalamaya yarayan duvara verilen isimdir.

Bahçe Uzaklıkları

Bir yapının inşaatının kamuya ait olan yola ya da komşu parsel sınırlarına olan en yakın uzaklığı için kullanılan terimdir.

Balkon

Kişilerin açık hava ihtiyacını karşılayan, binalarda dışarıya doğru çıkmış ve üç tarafı bel hizasına kadar gelen duvar ile kaplanmış yere verilen isimdir. Binalarda balkonların bulunması insanların temiz hava almasına olanak sağlamaktadır.

Balta İfrazı

Ayırma anlamında kullanılan ifraz kelimesi tek parsel üzerinde bulunan taşınmaz malın birden çok parçaya ayrılmasıyla Tapu Müdürlüğüne kayıt ettirme işlemidir. Bir parselin ifraz yolu ile ayrılmasının ardından iki parsele dönüştürülmesi halinde yola cephesi olmayan parseli yola bağlamak amacı ile dar bir çıkmaz sokak yapılması işlemi için kullanılan terimdir.

Banliyö

Büyük kentlerin çevrelerinde bulunan yaşam alanlarına verilen isimdir. Şehir sınırlarına yakın olan banliyöler yaşamsal ihtiyaçları bakımından sınırında bulundukları şehre bağlı konumdadır.

Baraka

Temelsiz olarak tahta, çinko, sac gibi hafif yapı malzemeleriyle yapılan yer için kullanılan isimdir.

Bayındır Hale Getirme

Şehirlerde bulunan belli arazi ya da arsaların imar planları ile yerleşim yerlerine dönüştürülmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Bayındırlık

Bir bölgenin geliştirilip, faydalı hale getirilmesi ve estetik açıdan güzelleştirilmesi için kullanılan terimdir.

Belediye Rayiç Bedeli

Güncel pazar koşullarında belediyeler tarafından belirlenen, taşınmaz malların minimum tutarda alım-satım bedelleri için kullanılan terimdir.

Belediye Sınırı

Bir şehirde bulunan belediyelerin hukuk yasalarına göre belirlenen sınırları için kullanılan terimdir.

Betonarme

Yapıların inşaatlarında beton ve çelik kullanılarak oluşturulan yapı malzemesine verilen isimdir.

Beyan

Herhangi bir olayın açıklığa kavuşmasını sağlamak ya da bir durumu delil göstererek aklamak gibi farklı anlamlara sahip olan beyan terimi, emlak alanında da fazlasıyla kullanılır. Kişiler ve tüzel kişiler gerekli görüldüğü takdirde mal beyanı, adres beyanı gibi işlemler yaptırırlar.

Bilirkişi

Alanında uzman sayılabilecek, çözümlenmesi güç olan konularda fikirlerine başvurulan kişi için kullanılan terimdir.

Bina Cephesi

Yapının toprak üzerinde bulunan zemin ve birinci katının yol tarafında, duvara bakan dış yüzüne verilen isimdir.

Bina Derinliği

Binanın arka cephesi ile ön cephesi arasında bulunan hattının en uzak nokta ile arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Bina Eteği

Binanın bodrum katında bulunan dış duvarlarının toprak zemin üzerinde kalan bölümüne verilen isimdir.

Bina Yüksekliği

Binanın en üst noktası ile en alt noktası arasındaki mesafeye verilen isimdir.

Blok Nizam

İmar planı ile belirlenen binaların bir ya da daha fazla parsel üzerinde oluşturulan bahçeli yapılar için kullanılan terimdir.

Bölge Planı

Bir şehrin ekonomik, sağlık, kültürel, endüstriyel alanlarının hepsini içerisinde barındıran makro düzeydeki yerleşim planları göstermek amacıyla kullanılan terimdir.

Bölge Raporu

Gayrimenkul almak isteyen kişilerin istedikleri alanlarla ilgili gayrimenkul danışmanlarının verdikleri bilgilere, raporlara verilen isimdir.

Brüt

Kesintisi yapılmamış herhangi bir mal ya da para için kullanılan terimdir.

Brüt Beton

Herkes tarafından bilinen betona göre daha küçük tanelere sahip olan ve üzerine sıva yapılmayan beton için kullanılan terimdir.

Brüt İnşaat Alanı

İnşaat projesinin alanlarına girmeyen tüm bağımsız alanların da dâhil edilmesi ile oluşan yeni alan için kullanılan terimdir.

Bungalov Ev

Tahtadan inşa edilmiş, müstakil tek katlı, giriş kısmında küçük bir balkonu olan evlere verilen isimdir. Genellikle orman içerisinde yer alan bungalov evler, özel amaçlar için kullanılır.

Çarpık Kentleşme

Hızlı nüfus artışı sonrasında kentlerin plansız, altyapısız ve gelişigüzel bir şekilde ilerlemesiyle oluşan kent yapısıdır. Estetiklikten uzak olan bu yapılaşma büyük kentler açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Çatı Katı

Çatı ile son kat arasında yapılan küçük bölüme verilen isimdir. Son zamanlarda yeni yapılan yapılarda görülen çatı katları, işlevsel olarak dekore edildiğinde ev sahiplerine büyük kolaylıklar sağlayabilecek bir alandır.

Cebri İcra

Borçlunun alacaklıya ödenmesi gereken borcu ödememesinden kaynaklı olarak alacaklının icra müdürlüğünün aracılığı ile borcunu alma işlemine cebri icra denmektedir. Bu işlemlerle ilgilenen kamu kurumu icra dairesi, kişiler ise icra memurlarıdır.

Cebri Satış

Borçluların borçlarını ödememesi üzerine ilgili devlet kuruluşlarının gücü ile borcunu ödemesine zorlamasıdır. Cebri satışta üzerinde haciz kaydı bulunan borçluya ait olan taşınmaz malın, icra müdürlüğü aracılığıyla satılarak gelir elde edilmektedir ve elde edilen gelir sonrası alacaklılara borçlar ödenmektedir.

Çekme Kat

Çatı katı ile son kat arasında bulunan yapılara verilen isimdir. Genellikle çekme katın dört tarafında balkon vardır.

Cephe

Binanın her bir yüzeyine verilen isimdir. Gayrimenkul alanında yön ve taraf anlamlarında da kullanılır.

Cins Değişikliği

Tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmaz malın niteliğinin ve yapısının değiştirilmesi ve başka bir niteliğe sahip olan tapu kütüğüne tescil ettirme işlemidir. Bağ, bahçe iken arsa arazi durumuna dönüştürmek için tapu sicilinde yapılan işleme verilen isimdir.

Çıplak Mülkiyet

Yararlanma hakkının başka kişinin üzerinde olduğu sahiplik durumunu özetleyen terimdir. Kuru mülkiyet olarak da bilinmektedir.

Çok Yönlü Kadastro

Genel olarak birçok amacın ötesinde, sürdürülebilir yapının ilerlemesine olanak tanıyan ve süreklilik için gerekli bilgilere sahip olan kadastro türüne verilen isimdir.

Cumba

Eski Türk evlerinde zemin katın üzerindeki katlardan dışarı tarafa taşan kafes şekline benzeyen oda bölmesine denmektedir.

Daire

Konut olarak kullanılan yapıların çatısı altında bulunan bölümlerin her birine verilen isimdir. Konutlardaki daireler 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde farklı büyüklüklere sahiptir.

Daire Tipi

Günümüz teknolojisinde her ihtiyaca yönelik farklı daireler tasarlanmaktadır. Daire tipi, kişinin isteğine ve zevkine bağlı olarak tasarlanan daireler için kullanılan terimdir.

Dam

Yapıları dış etmenlerden karşı koruyan, yüzeyinin çoğu piramit kaplı olan binanın göğe bakan yüzeyine verilen isimdir.

Damga Vergisi

Kişiler ya da kuruluşlar arasındaki hukuki süreçleri belgeleyen ve resmileştiren belgelerden alınan vergiye verilen isimdir.

Depozito

Kiralık olarak verilen mülklerin temiz kullanılacağına ve zarar verilmeyeceğine dair verilen sözün teminatı, mülkler için alınan güvence ödemesine verilen isimdir.

Devre Mülk

Özellikle sezonluk alanlarda kullanılmak için satın alınan ve farklı kişiler tarafından da kullanılabilen mülke verilen isimdir.

Devren Kiralık

Kiracının taşınmaz mal üzerindeki hakkını başka bir kişiye devretmesi işlemine verilen isimdir.

Devretmek

Mal üzerinde bulunan hakların başka kişi üzerine geçirilme işlemine denir.

Döner Sermaye Ücreti

Tutarı her yıl döner sermaye yönetim kurulu tarafından belirlenen tapu işlemlerinde kişilerden tahsil edilen ücrettir. Tahsil edilen ücret Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün hesabına aktarılmaktadır.

Dubleks

İki katlı villa tipi müstakil evlere verilen isimdir.

Düzeltme

Tapu belgesine yanlış olarak yazılmış bilgilerin belgelere uygun olarak düzeltme işlemidir.

Ebeveyn Banyosu

Evlerin içinde normal tuvalet ve banyo haricinde yatak odasında bulunan küçük, özel banyolara verilen isimdir.

Ecrimsil

Haksızlıklarla almış olduğu malı uzun süre elinde bulunduran kişiye, mal sahibi tarafından talep edilen tazminattır. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinmektedir.

Ek Emsal

Arsa üzerindeki maksimum inşaat alanının, parsel alanı oranı için kullanılan terimdir.

Ekspertiz

Gayrimenkul değerini doğru olarak belirleyen ve gayrimenkul alanında uzman sayılan kişilere verilen isimdir.

Ekspertiz Raporu

Gayrimenkul uzmanı olarak adlandırılan kişinin incelediği konutu yaş, konum, bina durumu gibi özelliklere göre değerini belirlemesine ve belirlenen özelliklerin rapor haline getirilme işleme verilen isimdir.

Elbirliği Mülkiyeti

Taşınmaz mal üzerindeki paylaştırmada birden fazla kişinin pay oranlarının açık bir şekilde gösterilmeden sahip olmaları durumu için kullanılan terimdir.

Emlak

Arazi, arsa, ev, bahçe gibi taşınmazların ekonomik olarak değerli ifade edilen, paraya çevrilmesi mümkün olan kıymetli malların ifade edilmesi için kullanılan terimdir.

Emlak Balon

Gayrimenkul fiyatlarının sürekli olarak hızlı bir şekilde artması sonucunda fiyatların yüksek noktalara çıkmasını betimlemek için kullanılan terimdir.

Emlak Beyan Değeri

Emlak Vergisi kanununa göre taşınmaz sahipleri ve hissedarları tarafından belediyeye verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değeri betimlemek için kullanılan terimdir. Verilen bu değere farklı olarak kayıtlı değer ifadesi de kullanılmaktadır.

Emlak Beyannamesi

Gayrimenkulün kime ait olduğunun ispatlanması olayının ifade edilmesi için kullanılan terimdir.

Emlak İlanı

Kişinin gayrimenkulünü satmak ya da kiraya vermek amacıyla gerekli mecralarda gayrimenkulünü bedeli ve fotoğrafları ile sergilemesine, başkalarına ulaşılabilir hale getirilmesine verilen isimdir.

Emlak Vergisi

Taşınmaz gayrimenkul satın alan kişilerin senede bir ya da iki kere taşınmazı için devlete ödediği vergi türüne verilen isimdir.

Emlakçı Komisyonu

Emlakçı anlaşma yaptığı kişilerin gayrimenkulleri satmak, kiralamak, rehin almak gibi hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetlerden birini gerçekleştirdiği takdirde emlakçı kişilerden komisyon alma hakkına sahip olmaktadır.

Emsal

Bir yapının kira ya da satış bedelinin benzer konutlar ile karşılaştırılması işlemine verilen isimdir.

Emval

Mallar ve mülkler anlamında kullanılan isimdir.

Enerji Kimlik Belgesi

Yapıların asgari enerji ihtiyaçlarının belirlendiği ve beyan edildiği belgeye verilen isimdir.

Ev Değeri

Ev satışı konularında ev değerini belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle ev değerini gayrimenkul alanında uzman kişilerin yardımı ile belirmek ev sahibi için fayda sağlayacaktır.

Ev Dekorasyonu

Yaşam alanı olan evin içerisinde işlevsel, rahat, verimli ve estetik alanlar yaratabilmek amacıyla evin eşyalar ve renkler ile düzenlenmesi anlamında kullanılan terimdir.

Fek

Arapça kökenli bozma, ayrılma, feshetme, bitirme, kaldırma anlamlarında kullanılan sözcüktür.

Feragat

Karşılıklı olarak gerçekleşmesine gerek olmayan, herhangi bir kişinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelen terimdir.

Fesih

Devam eden bir süreci tek taraflı ve ileriye dönük olarak bozma, dağıtma anlamlarında kullanılan terimdir.

Fransız Balkonu

Son zamanlarda ülkemizde de fazlasıyla görülen, Fransa’da bulunan geleneksel yapılardan esinlenilerek oluşturulan balkon tipidir. Yer ile tavan arasında uzun doğramalardan oluşan, en fazla 50 cm’lik çıkıntıya sahip olan, önü korkuluklu balkon türüne verilen isimdir.

Fuzuli İşgal

Sahibinin izni olmadan taşınmaz mal üzerinde değişikliler yapma, kullanma ve ele geçirme anlamlarında kullanılan işlemin adıdır.

Gabari

Yapımına başlanacak bina için belediye tarafından öngörülen azami yükseklik sınırı için kullanılan isimdir.

Gayrimenkul

Arsa, arazi, konut gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran taşınmaz mallara verilen isimdir.

Gayrimenkul Danışmanı

Gayrimenkullerin alım, satım ya da kiralama işlemlerinden sorumlu olan, emlak ve gayrimenkul sektöründeki uzman kişiler için kullanılan terimdir.

Gayrimenkul Danışmanlığı

Gayrimenkullerle ilgili teknik ve hukuki analizlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması sonucuna göre ev sahibi olmak isteyenlerin doğru gayrimenkul yatırımları yapmasını sağlayan hizmete verilen isimdir.

Gayrimenkul Sertifikası

Devlet güvencesiyle oluşturulan konut projelerinden kişilere metrekare bazında hisse satılması sonucunda verilen belge için kullanılan terimdir.

Gayrimenkul Yatırımı

Yüksek getirisi sebebi ile kişilerin ileriye dönük yatırımları için paralarını gayrimenkul alanına yatırma işlemi için kullanılan terimdir.

Gecekondu

Kişinin kendisine ait olmayan arsada, arsa sahibinin rızası olmadan ve gerekli yerlerden izinler alınmadan yapılan yapılar için kullanılan terimdir.

Geri Dönüşüm Süresi

Gayrimenkule yatırım yapan kişilerin yatırım tutarını, aldıkları konuttan elde ettikleri kar ile kira kazançlarından elde ettikleri gelirlerle geri kazandıkları süreye verilen isimdir.

Giydirme Cephe

Binaların dış yüzeylerinin geleneksel yöntemlerden farklı olarak genellikle camlarla estetik bir şekilde kaplanması işlemi için kullanılan terimdir.

Gürültü Yönetmenliği

Konutlarda bulunan insanlar belirli kurallar çerçeveleri içerisinde yaşamak zorundadır. Apartmanlarda gürültülü faaliyetlerin önüne geçmesi amacıyla “Gürültü Yönetmeni” bulunmaktadır.

Haciz

Alacaklının hukuki yollara başvuru yaparak, borcun ödenmesi için borçlunun aylığına, parasına ve malına el konulması işlemine verilen isimdir.

Harç

492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen tapu işlemlerinde tapu hizmeti karşılığında alınan ücrete verin isimdir.

Harici

Tapu dairesi dışında kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları gayrimenkul satışı için kullanılan terimdir.

Harita

Coğrafi olarak bölgelerin, alanların, yüzeylerin bir plan üzerinde gösterildiği ölçekli çizimlere verilen isimdir.

Hibe

Herhangi bir kamu kuruluşu ya da şirket tarafından vakıflara, eğitim kurumlarına, kişilere verilen karşılıksız para için kullanılan isimdir.

Hisse

Taşınmaz mala ait olan tam mülkiyetin bir kısmına karşılık gelen pay için kullanılan terimdir.

Hisse Tevhidi

Taşınmaz bir malda hissesi olan bir kişinin aynı mal üzerinde yeni bir hisse hakkına sahip olmasıyla beraber Tapu Müdürlüğünde önceki hisse ile yeni alınan hissenin birleştirilme işlemine verilen isimdir.

Hisseli Tapu

Birden fazla kişinin sahibi olduğu taşınmaz için hissedarların sahip olduğu belgeye verilen isimdir.

İfraz

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın birden fazla parçaya ayrılıp parsellenmesi ve ayrılan parçaların tek tek tapu kütüğüne kaydedilmesi anlamında kullanılan terimdir.

İkinci El Daire

Bir daire başkası tarafından kullanılıp satılığa çıkarılmasının ardından ikinci el konumuna düşmektedir. Gayrimenkul piyasasında ikinci el konutlar hiç kullanılmamış daireler kadar rağbet görmektedir.

İkiz Ev

Planları ortak olan ve bitişik iki evden meydana gelen büyük yapıya verilen isimdir.

İlam

Herhangi bir davanın nasıl bir karara bağlandığını gösteren belgeye verilen isimdir.

İlamlı İcra Takibi

Mahkeme kararıyla açıklanmış resmi bir belge ile açılan icra takiplerini belirtmek için kullanılan terimdir.

İmar Affı

Kaçak olarak, imar kurallarına göre inşa edilmeyen yapıların affedilmesine yönelik kullanılan terimdir.

İmar Çapı

Bir inşaat alanının tüm sınırlarını en küçük ayrıntıya kadar anlatan krokiye verilen isimdir.

İmar Durumu

Bir arazi ya da arsanın, imar planını ve imar yönetmeliğini ne şekilde  kullanılacağını gösteren belgeye verilen isimdir.

İmar Planı

İmar planı, imar yapılacak yerleşim alanlarının tüm detaylarını içeren plana verilen isimdir. İmar adası içinde yer alan imar adalarından ve parsel parçalarından oluşur.

İnşaat Tamamlama Kredisi

İnşaatına başlanan fakat farklı nedenlerle inşaatı durmuş olan yapıların tamamlanması için bankanın kişilere sağladığı krediye verilen isimdir.

İntifa Hakkı

Başkasına ait olan gayrimenkul üzerinde belirli kişilere tanınan yararlanma haklarına verilen isimdir.

İpotek

Bir gayrimenkulün bir borca karşılık alacaklı tarafından güvence olarak tutulması işlemine verilen isimdir.

İpotek Fekki

Gayrimenkul üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması için bankadan "Borcu yoktur" yazısının alınıp Tapu Müdürlüğüne götürülmesine gereken bu yazıya “İpotek Fekki” denir.

İpotekli Borç Senedi

Günü belirlenen kişisel bir alacağın güvence altına alınması için taşınmaza el koyma işlemine yönelik alınan senede verilen isimdir.

İrtifak Hakkı

Bir başkasının taşınmaz mallarından belirli kurallar dâhilinde kullanma hakkına verilen isimdir

İskân

Yapımı tamamlanan binada oturabilmek amacıyla alınan bina kullanım izni için kullanılan terimdir. İskân izni verilmeden önce bina incelenir ve izin alındıktan sonra da bina içerisinde elektrik, su, doğalgaz abonelikleri başlatılır.

İskan Belgesi

Yapımı tamamlanan binalar için oturulabilir izninin alındığı belgeye verilen isimdir.

İskan Ruhsatı

Yapımı tamamlanan binanın bağımsız bölümlerinin amacına uygun olarak kullanımı için belediyeden alınan belgeye verilen isimdir.

İstimlak

Özel mülkiyete ait olan taşınmaz malların kamu yararı için satın alınmasının ardından yol, metro, park, geçit, hızlı tren gibi kamuya hizmet alanlarının inşa edilmesini betimleyen terimdir.

İştira Hakkı

Bir gayrimenkulü belirli bir süre içerisinde sahibinden satın alma hakkına verilen isimdir. Niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noter huzurunda düzenlenir ve tapu kütüğüne kaydedilir.

İvazsız İntikal

Bedelsiz ve karşılıksız olarak sahip olunan herhangi bir malın tapuda gerçekleşen işlemleri için kullanılan terimdir.

Kaçak Kat

Devam eden bir projede yapı ruhsatı alınmadan izinsiz olarak inşa edilen fazla katlar için halk arasında kullanılan terimdir.

Kadastro

Tapu sicil belgesi çıkarmak için bir ülkeye ait olan arsa, arazi, mülk gibi taşınmazların alanlarını, değerlerini ve sınırlarının ve hukuksal durumlarını devlet tarafından bilinmesi, plana ve kayda bağlanması anlamını taşıyan terimdir.

Kadastro Çapı

Bir parsele ait olan bilgileri, diğer parsellerle olan sınırlarını ve parsel içerisindeki tesisleri belirleyen belgeye verilen isimdir.

Kadastro Parseli

Kadastro Kanununa göre kadastro adalarının içerisinde yer alan bağımsız parsellere verilen isimdir.

Kagir

Beton, yığma taş ya da tuğla gibi malzemelerle yapılan yapılara verilen isimdir. Dış duvarları, beton ve tuğla ile kaplı olan yapının, yer ve çatısı ahşap kaplamadır.

KAKS

Kat alanı kat sayısı olarak ifade edilen bu terim bir arazide yapılacak toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılmaktadır.

Kapalı Balkon

 Üst ve yan tarafları kapalı, önü açık olan balkon türüne verilen isimdir.

Kapora

Taşınmaz mal almak isteyen kişilerden temin edilen, malın satılmamasını garanti eden ve her iki taraf için güvence oluşturabilen küçük çaplı ödemeye verilen isimdir.

Kapora Sözleşmesi

Taşınmaz malın satılması ya da kiralanması için emlakçı ile anlaşan kişiler kaporayı emlakçıya ödemektedir. Emlakçı ile alıcı arasında ise bu nedenle kapora sözleşmesi yapılmakta ve haklar garanti altına alınmaktadır.

Kat Bahçesi

Binaların dışında yeşil bir görünüm elde etmek amacıyla bina katlarında oluşturulan, kişilerin kış bahçesi olarak da kullanabildikleri ortak ve bağımsız alana verilen isimdir.

Kat İrtifakı

İnşaatı henüz bitmemiş bir yapı üzerinde hak sahiplerinin paylarını göstermek amacıyla çıkarılan tapu tipi için kullanılan terimdir.

Kat Karşılığı Anlaşması

Arsasını müteahhite verip birden çok katlı binanın yapımı için anlaşan kişiler, mütheahhit tarafından yapılacak bina içerisinde ücretsiz daire istemektedir. Müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan anlaşmaya da “kat karşılığı anlaşması” denmektedir.

Kat Maliki

Kat mülkiyeti hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişilere verilen isimdir.

Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti kişinin, taşınmaz bir gayrimenkule ne şekilde sahip olunduğunu belgelemek için kullanılan terimdir. Kat mülkiyetine sahip olan bir gayrimenkulün iskan belgesi bulunmaktadır. İskan alındıktan sonra kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş yasal zorunluluktur.

Kat Mülkiyetli Tapu

İnşaatı tamamlanmış bir binanın kat, işyeri, mahzen, mağaza, depo gibi başlı başına kullanmaya elverişli alanlar üzerinde kurulan ve ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkı olarak kullanılan terimdir.

Kat Yüksekliği

Bir yapının tabandan tavana kadar olan yüksekliğini belirtmek için kullanılan terimdir.

Kentsel Dönüşüm

Olası bir deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı riskli bulunan bölgelerdeki eski ve yıpranmış olan binaların yerlerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve doğal afetlerin önüne geçilmesi için yapılan yenilenmedir.

Kira Çarpanı

Bir gayrimenkulün kendini amorti ettiği ay sayısıdır. gayrimenkul değeri kira bedelleri ile kaç ay sonra geri kazanılıyorsa o gayrimenkulün kira çarpanı olarak tanımlanır.

Kira Depozitosu

Evi kiralamanın ardından eve ilk girişlerde kişilerden en az bir ay en fazla üç aylık kira bedeli yani depozito ücreti istenmektedir. Sözleşme bittiği takdirde kişi evden çıkmak istediğinde evde bir hasar yok ise depozito ev sahibi tarafından geri iade edilmektedir.

Kira Gelir Vergisi

2012 yılından bu yana ev ya da iş yerlerini kiraya veren kişiler gelirlerini bildirmek zorundadırlar. Kiradan elde edilen gelire göre kira gelir vergisi mülk sahibinden tahsil edilmektedir.

Kira Kontratı

Ev sahibinin kiraya verdiği mülkü kullanma ve yararlanma hakkını kiracıya bırakması, kiracının da bunun karşılığında kira bedeli ödemeyi kabul ettiği sözleşmeye verilen isimdir.

Kira Şerhi

Uzun dönemli kiralama işlemlerinde mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenmesi için kullanılan terimdir.

Kira Stopajı

Kiraya verilmiş olan iş yerlerinin kira bedelleri üzerinden kesilen vergidir.

Kiracı

Mülk kiralama işlemlerinde bir bedel karşılığında mülkü kiralayan kişiye verilen isimdir.

Konut Dokunulmazlığı

Belirli hukuki izinler olmadan kişilere ait olan mülklere girilmemesi, mülkte arama yapılamaması ve eşyalara el konulamaması faaliyetlerini ifade eden terimdir.

Konut Kredisi

Ev sahibi olmak isteyen kişilere, satın alınacak mülke ipotek koyulması şartıyla ya da garantörler aracılığıyla bankaların sağladığı kredi türüdür.

Konut Kredisi Yapılandırması

Ev sahibi olmak için çekilen ev kredisinin ödeme planlarının yan faizlerle yeniden düzenlenmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Konut Sigortası

Evlerin ya da ev içerisindeki eşyaların herhangi bir doğal afet durumunda güvence altına alınma işlemi yapılan sigorta türüne verilen isimdir.

Koordineli Çap

Kadastro adaları içinde yer alan parsellerin koordinatlarının olduğu belgeye verilen isimdir.

Kot

Binanın temeli ile zemini arasındaki yüksekliğe verilen isimdir.

Kot Farkı

Binanın yapılacağı parselin bulunduğu köşe noktaları ile yapılacak olan binanın bulunduğu köşe noktalarının gösterildiği plana verilen isimdir.

Kredi Notu

Kişilerin ve işletmelerin bankalarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin banka tarafından rapor haline getirildiği belgeye verilen isimdir.

Kroki

Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün küçültülerek ölçüsüz bir şekilde düzlem üzerine aktarma işlemine verilen isimdir.

Kuru Mülkiyet

Sahip olduğu taşınmaz mülk üzerinde yararlanma hakkı olmayan kişiler için kullanılan terimdir.

Lebiderya

Deniz kenarında ya da deniz manzarasının tamamıyla göründüğü evleri nitelemek için kullanılan emlakçılık terimidir. “Kesintisiz deniz manzarası” ifadesiyle de tanımlanmaktadır.

Loft Daire

Geniş ve yüksek tavanlı, minimum duvara ve kapıya sahip olan yapılar olarak tanımlanabilecek bu dairelerde, küçük bir asma kat özelliği de bulunmaktadır. Yurtdışında endüstriyel kullanımdaki eski depo ya da fabrika gibi yerlerden yaşam yerlerine dönüştürülmüştür.

Lüks Bina

Bir yapının en temel ve önemli özellikleri dışında estetik detaylarla donatılmış konforlu yaşam alanlarını da ifade eden bir tanımdır.

Maketten Konut Satışı

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyen insanların ön ödeme yaparak inşaatına henüz başlanmamış projelerden  ev alması işlemine verilen isimdir.

Mantolama

Kışın soğuk havaların evin içine geçmesini engelleyen, evdeki sıcaklığı sabit tutan ve ev sahiplerine maddi anlamda tasarruf sağlatan sistem için kullanılan terimdir. Yeni nesil binalarda mantolama işlemi bulunduğundan kışın çok soğuk havalarda bile evin içerisi ılık kalabilir.

Menkul

Taşınabilir ve ekonomik açıdan değere sahip olan,  paraya çevrilmesi, para ile değer biçilmesi mümkün olan değerli eşyaların tümüne verilen isimdir.

Merkezi Isıtma

Isıtma sisteminin tek bir merkezden tüm binaya dağılmasını ve bağımsız ortak alanların da ısınmasını sağlayan ısıtma sistemine verilen isimdir. Merkezi ısıtma sistemine sahip olan binaların dairelerinde kombi ya da ısıtıcı bulunmamaktadır.

Mesire Alanı

Şehir içerisinde doğa ile iç içe bulunan alanları gerekli teknikler ile donatarak turistik bir yer haline gelmesini ve şehirde yaşayan insanların eğlenmesini, dinlenmesini, iyi vakit geçirmesini sağlayan, şehri güzelleştiren alanlara verilen isimdir.

Metropoliten Aktivite Alanları

İmar planlarında belirlenen konut, ticaret alanları, depo, iş hanı, mağaza gibi yapıların bulunduğu yerlerdir. Bu alanların zemin katlarına ev yapılmasına izin verilmemektedir.

Mirasın İntikali

 Bir kişinin ölmesi halinde kalan mirasının diğer mirasçılara hukuki yollarla geçirilme işlemine verilen isimdir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Mallarını miras olarak bırakacak kişinin mirasını yasal mirasçılarına değil de başka bir kişiye bırakma işlemine verilen isimdir.

Miri Arazi

Mülkiyeti devlete ait, intifa hakkı başkalarına verilmiş olan hazine arazilerine verilen isimdir

Mücavir Alan

Belediye sınırları dışında kalan ancak şehrin yararı için gerekli görüldüğü takdirde belediye tarafından kullanılan alanın ismidir.

Müfrez Tarla

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın bölünmesiyle meydana gelen, bütününden ayrılmış parçaya verilen isimdir.

Muhdesat

Bir arazi üzerinde arazi sahibine ait olmayan yapı ya da ağaçlara verilen isimdir.

Münakale

Tapu kütüğünde yapılan tescil işlemine verilen isimdir.

Müstakil

Genelde sıfırdan inşa edilen, en fazla iki katlı olan ve kendine ait bir bahçesi bulunan ferah, geniş evler için kullanılan terimdir.

Müstakil Tapu

Tek bir kişiye ait olan gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunun resmi olarak gösterildiği belgeye verilen isimdir.

Müştemilat

Binadan ayrı bir alana inşa edilen bölüme verilen isimdir. Kömürlük, odunluk, depo, ardiye gibi eklenti yerler müştemilat olarak adlandırılır.

Müşterek Mülkiyet

Bir taşınmaz mala birden fazla kimsenin hisseli olarak sahip olması durumu için kullanılan terimdir.

Müşterek Tapu

Birden fazla kişinin hisseli olarak sahip olduğu taşınmaz malın tapusuna verilen isimdir.

Mütemmim Cüz

Bir binayı tamamlayan ve bütünleyen, binanın olmazsa olmaz parçalarına verilen isimdir. Binanın olmazsa olmaz parçaları ise, çatısı, kazan dairesi, jeneratörü, yangın merdivenleri gibi hayat kurtaran parçalarıdır.

Muvafakatname

Gerekli durumlarda herhangi bir konuda kişiden izin alındığına dair belgenin verilmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Muvazaalı Satış

Gerçek ismini ve niteliğini saklayarak, başka bir isimle üçüncü bir kişiyi kandırmak amacıyla göstermelik olarak yapılan işleme verilen isimdir.

Nazım Planı

Şehir haritaları üzerindeki bölge tiplerini  ve arazilerin ne şekilde kullanılacağını gösteren plana verilen isimdir. Bir başka deyişle gelecek zaman içerisinde şehrin alacağı hali gösteren plana verilen isimdir.

Net Kira

Kira sözleşmesinde eve ödenecek kira bedeli için belirtilen miktara verilen isimdir. Ev kiralarında net – brüt ayrımı yoktur ancak işyeri kiralarında net – brüt ayrımı yapılmaktadır.

Nev’i

Türü, cinsi, vasfı anlamlarında kullanılan terime verilen isimdir.

Nizam

Binaların, yapıların yan yana sıralanış düzenine verilen isimdir. Ayrık nizam ve bitişik nizam olmak üzere iki türü vardır. Ayrık nizamda yapıların arasında toprak parçası vardır, bitişik nizamda ise yapıların duvarları ortak bir haldedir.

Ölçek

Harita ya da planının yapılması için bir yerin küçültülerek düzlem üzerine aktarılması gerekmektedir. Düzlem üzerinde bulunan planın küçültülme oranı için kullanılan terimdir.

Ölçü Krokisi

Kadastro arazisinin tüm ayrıntılarının, ölçüm değerlerinin ve ölçüm yapılan noktaların düzlem üzerine yaklaşık bir değerde çizilmesiyle oluşan planlara verilen isimdir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi:

Kişi kendisine ölünceye kadar bakılması karşılığında mirasını mirasçılara ya da üçüncü kişilere bırakma hakkına sahiptir.  Kişi ile mirasçılar arasında hukuki yollarla hazırlanan belgeye verilen isimdir.

Ön Cephe

Binaların yol tarafına bakan yüzüne verilen isimdir. 

Orman Kadastrosu

Devlete, kamu tüzel kişilere ya da gerçek kişilere ait olan ormanlar ile orman dışarısında kalan yerlerin açık olarak sınırlarını belirleyen ve imar işlemlerinde gerekli olan kadastro türü için kullanılan terimdir.

Ortak Alan

Kat mülkiyeti olan yapıların bağımsız bölümleri dışında kalan, ortak bir şekilde koruma ve faydalanma amacıyla kullanılan yerlere verilen isimdir.

Ortak Yerler

Yapıların ortak alanlarını yani temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, asansörler, sağlık talanları, sosyal tesisler, havuzlar, oyun alanları vb. yerleri betimlemek amacıyla kullanılan terimdir.

Otomasyon

Emlak ve gayrimenkul alanında tapu-kadastro bilgilerinin dijital ortama girilmesi ve dijital ortamdaki bilgilerin vatandaşların hizmetine sunulması işlemi için kullanılan terimdir.

Oturma Hakkı

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bilgiye göre kişiye herhangi bir konutta oturma yetkisinin verilmesidir. Oturma Hakkı kişiye özel bir hak olmakla beraber başka birine devri söz konusu değildir.

Oturma Ruhsatı

İnşaat çalışmaları yeni biten ruhsatlı bir yapıda oturma işleminin yapılabilmesi için belediyeden alınan izin belgesine verilen isimdir.

Pafta

Belirli bir ölçekteki büyük haritanın planını ve modelini oluşturan her küçük parçasına verilen isimdir.

Parsel

Her bir sınırı haritalarla belirlenmiş arazi parçalarıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli olarak adlandırılır.

Parselasyon

İmar parsellerinin içerisinde yol, park, yeşil alan, dinlenme alanı vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden birkaçını kapsayacak şekilde taşınmaz malları ayırma işlemine verilen isimdir. Parselasyon, şehir planlarının düzenli ve yararlı bir biçimde olmasını sağlar.

Pay

Bir bütünün belirli kısımlarından oluşan bölümlere verilen isimdir.

Pay Temliki

Ortaklıklar halinde taşınmaz mallarda mirasçılardan birinin belirli olmayan herhangi bir payını satış ya da bağış yolları ile devretme işlemine verilen isimdir.

Paylaşımlı Ofis

İstanbul’da fazlasıyla bulunan paylaşımlı ofisler, özel ofis açmak için yeterli bütçeye sahip olmayan şirketler veya kişiler için verimli ve sağlıklı çalışma imkânı sağlayan mekânlardır.

Paylı Mülkiyet

Birden fazla kişinin maddi  ve fiziki olarak bölünmemiş bütün mal üzerinde, birden fazla kişinin pay sahibi olduklarını betimleyen terimdir.

Penthouse

Türkçe olarak “çatı katı” anlamına denk düşse de yapı olarak çatı katı tarzı daireleri kapmamaktadır. Binaların en üst katlarında ya da ara katlarda yapılan bu daire tipi, yüksek tavandan ve geniş terastan oluşmaktadır. Bu daire tipi, bu nedenle rahat, konforlu ve lüks sayılmaktadır.

Plan

Bir yerin kuşbakışı olarak belirli ölçeklerle çizilmiş harita türüne verilen isimdir.

Plankote

Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile mimari projeler için oluşturulan ve arazinin topografik yapısını gösteren harita türüne verilen isimdir.

Portik

Üstü örtülü ve önü sütunlarla çevrili olan galeriye benzeyen yapılara verilen isimdir. Günümüzde genel olarak alışveriş merkezleri ve mağazalar bu şekilde tasarlanmaktadır.

Prefabrik Ev

Evin tüm parçalarının fabrika ortamında üretilmesinin ardından konutun yapılacağı arazi üzerine bu parçaların getirilmesi ve monte edilmesi ile ortaya çıkan ev türüne verilen isimdir.

Rakabe

Herhangi bir malın, taşınmazın ya da paranın sahipliği anlamına gelen isimdir. Kuru mülkiyet ve tam mülkiyet gibi kavramlarını da anlam olarak kapsamaktadır.

Rayiç Bedeli

Taşınmazın güncel gayrimenkul satış değerlerine göre belirlenen en düşük alım-satım bedeli için kullanılan, pazar değeri anlamını da taşıyan sözcük için kullanılan terimdir.

Rehin

Borçlu olan kişinin, borcunu ödeyeceğine dair alacaklıya teminat olarak verdiği değerli mal ya da paradır. Borçlu, borcunu ödediği takdirde alacaklı rehin aldığı malı geri vermelidir.

Rekreasyon

Şehir düzenleme planlarında kişilerin eğlenmesi ve dinlenmesi için ayrılan alanlar için kullanılan terimdir. Rekreasyon alanları, kişi başına düşen belli bir büyüklükten az olmamak şartı ile tasarlanmaktadır.

Renovasyon

Bir şehrin bir bölümünü ya da bir yapıyı koruma amacı ile yenilenmesi için kullanılan terimdir.

Resmi Senet

Kamu kuruluşlarında tarafların imzalaması için resmi bir memur tarafından hazırlanan, imzalanan ve mühürlenen belgeye verilen isimdir.

Restorasyon

Yapının aslını ve dokusunu bozmadan onarılma işlemine verilen isimdir. Genellikle tarihi, eski ve yaşanmışlığı olan yapılarda restorasyon işlemi yapılır.

Rezidans

Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların sıklıkla tercih ettiği birçok konforlu alanı içerisinde bulunduran lüks yapılara verilen isimdir.

Rıza-i Ferağ:

Taşınmazı olan bir kimsenin kendi isteğiyle ilgili yere gidip, taşınmazını başka bir kişiye devretmek istemesinden ötürü düzenlenen resmi senedin imzalanması ve tescillenmesi işlemesi için kullanılan terimdir.

Rızai Taksim

Bir gayrimenkule sahip olan birden fazla kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile ilgili taşınmazın bölüştürülme işlemine verilen isimdir.

Röperli Kroki

Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından verilen, parselde bulunan yapının ölçümlerini ve net sınırlarını gösteren, yapı için gerekli ölçülerin bulunduğu plana verilen isimdir.

Rustik Dekorasyon

Doğadan ilham alınarak yapılan ev aksesuarlarının ve doğal renklerin ev içerisinde kullanıldığı doğayı çağrıştıran dekorasyon türüne verilen isimdir.

Sakin Şehir

Yavaş şehir anlamında da kullanılan “Cittaslow” 1999 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Küreselleşmenin getirdiği hızlı yaşamın etkilerini ve şehirlerin yapılarının bozulmasını engelleyen bu oluşum şehirlerin katıldığı kentler birliği olarak da tanımlanabilir.

Şale

Kütükten yapılan dağ evlerine verilen isimdir. İsviçre, Fransa gibi bölgelerde fazlasıyla bulunmakla birlikte İsviçre çoban kulübeleri olarak da adlandırılır.

Salon

Eve gelen misafirleri ağırlamanın yanında aile bireylerinin de ortak olarak kullandıkları odaya verilen isimdir. Genel olarak evin en geniş odası ev sahipleri tarafından salon olarak seçilmektedir.

Sandık Odası

Evde bulunan fazla eşyaların koyulduğu, genellikle havadar olmayan odalara verilen isimdir.

Satış Vaadi Sözleşmesi

Satışı yapılacak olan ev için belirlenen satış bedeline göre satıcının gayrimenkul satışını gerçekleştireceği, alıcının ise evin bedelini ödeyerek evi satın alacağını taahhüt ettiği belgeye verilen isimdir.

Şerh

Açma ve ayırma anlamlarına sahip olan terimdir. Emlak alanında şerh koymak terimi, tapu kütüğüne ya da benzer olan resmi bir belgeye not eklemek anlamında kullanılır.

Shingle

Üst üste ayrı ayrı parçalardan oluşan parçalı çatı kaplamasına verilen isimdir. Shingle tarzı çatı kaplamada kullanılan malzemelerinden esnek yapılıdır. Bu nedenle oldukça fazla tercih edilmektedir.

Şirvan

Çatı katlarında bulunan basık tavanlı odalara verilen isimdir.

Sit Alanı

Geçmişten günümüze kadar gelen, tarihi yapısı ve dokusu itibariyle korunması gereken alan bölgeler için kullanılan isimdir. Sit alanları geçmişte orada yaşamış olan insanlar ve bölge hakkında kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli bilgiler vermektedir.

Sığınak

Genel anlamda canlı veya cansız kişileri korumak amacıyla inşa edilen alana verilen isimdir. Kişiler olağanüstü durumlarda bu alanları kullanmaktadır.

Şömine

Konutların içerisini ısıtmanın yanında görsel olarak güzel görünmesini sağlayan, içerisinde ateş yakılan küçük bölmeye verilen isimdir.

Sosyal Altyapı

Sağlıklı şehirler ve bölgelerde oluşturulan eğitim ve sağlık alanları, kültürel yapılar, eğlence alanları, doğal yapılar gibi yeşil ve faydalı alanları betimlemek için kullanılan terimdir.

Stopaj Vergisi

İşyeri olarak kiraya verilen taşınmaz mallar için kiracının ödediği brüt kira bedeli üzerinden kesintiye uğratılarak vergi dairesine ödenen vergi türüne verilen isimdir.

Stüdyo Daire

1+0 ya da 1+1 daire tipine örnek oluşturan, ev içerisinde bulunan tüm alanların bir arada olduğu küçük daire tipine verilen isimdir.

Şufa Hakkı

Öncelikli alım hakkı olarak kullanılan terimdir. Taşınmaz üzerinde hakka ya da hisseye sahip olan kişi taşınmazın satılması halinde diğer alıcılardan önce alma hakkına sahiptir. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa olmak üzere de iki türü bulunmaktadır.

Sükna Hakkı

Bir evin tamamında ya da bir kısmında ortak alanları kullanma ve oturma iznine sahip olma hakkına verilen isimdir.

Şuyulandırma

Herhangi bir arsanın kamu kuruluşlarınca kullanılması nedeniyle başka parseller ile birleştirilip daha sonra da mal sahibi olarak başkalarınca sahiplendirilmesi anlamına gelen terimdir. Kısaca sahiplendirme anlamında kullanılmaktadır.

Tadilat Projesi

İmar mevzuatının gerektirdiği hallerde inşaat planında değişiklik yapabilmek amacıyla yapılan ek projeye verilen isimdir.

Tahsis

Belirli kamu kurumlarına ait olan malların belirlenen ilgili kişilere hak olarak ayrılması için kullanılan terimdir.

Takrir

Kişinin sahibi olduğu malını ipotek ettirdiğini ya da sattığını sözle ifade etme işlemine verilen isimdir.

Tapu

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen, arazinin üzerine inşa edilmiş yapının ya da arazinin bir bölümünün sahipliğini gösteren, aksi bir durum kanıtlanana kadar da geçerli olan resmi belgeye verilen isimdir.

Tapu Devir Belgesi

Sahibi olunan taşınmaz malların başka bir kişiye devredilmesinin ardından Tapu Müdürlüğünden verilen belgedir.

Tapu Devri

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleşen, herhangi bir taşınmazın satılmasının ardından satıcının malı satın alan kişiye devretme işlemidir.

Tapu Harcı

Herhangi bir taşınmaz mal alınırken ya da satılırken devlete ödenen bedel için kullanılan terimdir.

Tapu İptal Davası

Tapu belgelerinin kanuna uygun olmadığı, usulsüz olduğu durumlarında açılan davaya verilen isimdir.

Tapu Randevusu

Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden alınan belirli gün ve saat için kullanılan terimdir.

Tapu Sahibi Sorgulama

Kişi taşınmaz bir mal alınmak istediğinde tapu sahibinin kim olduğunu öğrenmek isteyebilir. Tapu sahibinin sorgulanma işlemi www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama sistemi üzerinden gerçekleşebilir.

Tapu Senedi

Tapu dairesinde tapu işlemleri sonucunda taşınmaz mal sahibine verilen mühürlü, imzalı resmi belge için kullanılan terimdir.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan ayrı bütçeli kurum, taşınmaz malların sınırlarını ve hukuki durumlarını belirlemek amacıyla tapu sicilinin oluşturulduğu devlet dairesidir.

Tapuda Takas

Taşınmaz bir malın başka bir taşınmaz mal ile değiştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Taşınmaz

Topraklar (tarla, arazi, arsa), madenler ve tapu siciline işleyen inşaat alanları gibi yerler için kullanılan terimdir.

Tedbir

Bir işi doğru bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkabilecek zorlukların çaresini önceden düşünebilmek, önlem almak anlamında kullanılan terimdir.

Teknik Altyapı

İnsanlara, su, doğal gaz, elektrik, ulaştırma, haberleşme, kanalizasyon gibi hizmetlerin sağlanabilmesi için yapılan tesislere verilen isimdir.

Tematik Harita

Doğa ve insanlarla ilgili konuların, yapıların ayrıntılı olarak sınırlarının ve yapısal özelliklerini gösteren haritaya verilen isimdir.

Temellük

Taşınmaz mal sahibi olan veya taşınmazı yeni edinen kişiye verilen isimdir

Temlik

Taşınmaz malların hakkına sahip olan kişinin sahip olduğu hakları başka bir kişiye geçirme işlemine verilme isimdir.

Tenkis Davası

Kişi tarafından bırakılan mirasta korunmuş hissenin ihlal edilmiş olması halinde miras bırakan kişinin sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan davaya denir.

Teras

İnsanların açık hava ihtiyacının karşılandığı, üstü ve önü açık olan, üzerinde dolaşılacak kadar da geniş olan alana verilen isimdir.

Terkin

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir malın tapu kütüğünden silinmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Ters Dubleks

Normal dubleks dairelerden farklı olarak salon ve mutfağının üst katta, yatak odası, banyo ve diğer odaların bulunduğu yer ise alt katta olan evler için kullanılan terimdir.

Tevhid

Ayrı ayrı ancak yan yana bulunan taşınmaz malların tapu müdürlüğünde tek bir parsel olarak kayıt edilip birleştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Tevkil Yetkisi

Bir başkası adına bir kimseyi vekil olarak atamayabilme izni için kullanılan terimdir.

Ticari İmarlı Arsa

Mağaza, sinema, lokanta, okul, sağlık tesisi gibi hizmet ve ticari sektöre hizmet edebilecek yapıların yapılacağı arsaya verilen isimdir.

TOKİ

Büyükşehirlerde çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek amacıyla düşük ve orta gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan devlet konut projesidir.

Toplu Konut

Planlaması önceden yapılmış olan bölgelere devletin verdiği kredi desteği ile toplu olarak meydana getirilen yapılara verilen isimdir.

Trampa

Ticari değeri olan bir malın, doğrudan doğruya başka bir mal ile değiş tokuş yapıldığını betimleyen terimdir.

Üfe

Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretilen ve yurtiçinde satışı yapılan ürünlerin, üretici fiyatlarını içerisinde bulunan zamanla ile karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçüldüğü fiyat endeksi için kullanılan terimdir.

Üst Hakkı

Başkasına ait olan bir arazide yer altında veya üzerinde yeni bir bina inşa etmek ya da mevcut binayı yerinde tutma hakkı için kullanılan terimdir. Üst hak, sınırlı ayni haklardan bir tanesidir.

Uygulama İmar Planı

Gelecek zaman içerisinde yapılacak olan yapının ilerleyen zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal çevre açısından alacağı biçimin detaylandırıldığı, uygulamaya yönelik olan planlar için kullanılan terimdir.

Uygulama Projesi

Mühendis ve mimarlar tarafından yapılmak istenilen yapının tüm detaylarının ve ayrıntılarının gösterildiği proje çizimine verilen isimdir.

Uyruk

Bir devlette vatandaşlık hakkına sahip olma durumu için kullanılan terimdir.

Vakıf

Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yararlı işler yapılmak şartı ile belirli malların ve hakların bir amaca yönelik olarak bağışlamaktadır. Bu kişiler tarafından bağışlanan mal ve paraların idaresinin yapıldığı yer için kullanılan terimdir.

Vakıf Şerhi

Taşınmaz malların vakıflarla olan bağlantısını ve ilgisini belirtmek tapu kütük sayfasında yazılan belirtmelerdir.

Vakıf Taviz Bedeli

Vakıf mallarının mülke dönüşümünün ardından tasarruf eden kişiye devredilmesi için öngörülen bedel belirlenmektedir. Belirlenen bu bedele vakıf taviz bedeli denmektedir. Taviz bedelinin miktarı günümüzde taşınmazın sahip olduğu değerin yarısıdır.

Vaziyet Planı

Yapıların inşaat alanında yer alacak tüm öğelerin gösterildiği ve detaylandırıldığı ölçeklerin planına verilen isimdir. Vaziyet planı, yapılacak projenin mimarı tarafından çizilir ve yerleşim yerlerini ayrıntılı göstermeye yarar.

Vefa Hakkı

Bir malın satılmasının ardından tapu işlemlerinde kayıt altına alınarak malı satan kişinin sattığı malı tekrar geri alma hakkı için kullanılan terimdir. Vefa hakkı tapu kütüğünde açıklanır ve genel olarak 10 yıl gibi bir süreyi ifade eder.

Vekâlet

Kişinin herhangi bir kamu işi için kendi yetkilerini noter huzurunda bir başka  kişiye devretme işlemidir.

Veraset Belgesi

Vefat durumlarında kişiden kalan mirasın mirasçılara geçişi için Tapu Sicil Müdürlüğü aracılığıyla taranan, sulh hukuk mahkemesinden alınan ve mirasçıların kimler olduğunu gösteren hasımsız belgeye verilen isimdir.

Veraset Beyannamesi

Vefat durumlarında kişinin kalan mallarının mirasçılar tarafından kabul edilmesinin ardından mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu vergiye verilen isimdir. Ödenecek olan vergi miktarı  her yıl değişmektedir.

Veraset İlamı

Vefat durumunda kişiden kalan mirasın mirasçılara hangi oranlarda kaldığını gösteren, mahkemeden alınmış belgeye verilen isimdir.

Villa

Genellikle şehir dışında ya da sahil beldelerinde doğaya yakın yerlere yapılan iki veya üç katlı, bahçeli konutlara verilen isimdir.

Yalı

Genel olarak iki ya da üç katlı olan deniz kıyısına inşa edilen yapılara verilen isimdir.

Yapı Kullanımı İzin Belgesi

Yapıların tamamlanmasının ardından, yapıda bulunan tüm bağımsız bölümlerin amacına uygun bir şekilde inşa edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla valilik ya da belediye tarafından verilen rapor niteliğindeki belgeye için kullanılan isimdir.

Yapı Ruhsatı

Bir yapı inşa edilmek istenildiğinde inşaat projesine başlamak için alınması gereken ilk belgeye yapı ruhsatı denir.

Yapı Yaklaşma Sınırı

İnşaat planı üzerindeki yapının yanındaki komşu parsellere en fazla ne kadar yaklaşacağı belirlemek için kullanılan terimdir.

Yasal Kira Zam Oranı

Borçlar Kanunu kapsamında her yıl belirlenen bir oranda ev sahibinin arttırabileceği zam oranını betimlemek için kullanılan terimdir.

Yasal Mal Rejimi

Çiftlerin evlilikleri süresince edinilen malların nasıl idare edileceğini, harcamaların ne kadar yapılacağını ve olası bir ayrılık durumunda malların nasıl paylaştırılacağını resmileştiren kurallar bütününe verilen isimdir.

Yatay Mimarı

Yapıların inşaatlarının zemini üzerinde yatay olarak ilerleyen ve daha çok doğa ile iç içe olan yapıların mimari tarzına verilen isimdir.

Yazlık Ev

Genel olarak tatil beldelerinde ve şehirden uzak yerlerde bulunan daha çok yaz aylarında kullanılan evlere verilen isimdir.

Yerden Isıtmalı

Yapıların zeminlerinde bulunan borular sayesinde ev ısıtma işleminin zemin üzerinden gerçekleşmesini sağlayan sistemdir.

Yerleşim Yeri

Bireyin temel olarak sıklıkla yaşamsal ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirdiği, genel olarak ikamet ettiği alana verilen isimdir.

Yeşil Alan

Şehir planlamalarında üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan, daha çok topluma yönelik faaliyetlerin gerçekleşeceği yani park,  çocuk parkı, piknik alanı gibi yerlere verilen isimdir.

Yeşil Bina

Küresel ısınma nedeniyle doğaya, yeşil alana en az hasar verecek şekilde tasarlanan binalar için kullanılan terimdir.

Yetki Belgesi

Tapu işlemleri esnasında tüzel kişiler tarafından istenilen ve tüzel kişinin temsilcisinin kimler olduğunu belirten belgeye verilen isimdir.

Yıkma Ruhsatı

Bir arazi üzerinde bulunan yapının yıkılması için belediye tarafından verilen izin belgesidir.

Yıpranma Payı

Binalarda bulunan malların eskimesinden ve yıpranmasından dolayı malın değerinin düşmesini betimleyen terimdir.

Yola Terk İşlemi

Yapıların imar planlarının gerçekleştirilmesinin ardından taşınmaz mal sahiplerinin bedel alarak ya da bedelsiz bir şekilde taşınmaz malın tamamını ya da bir bölümünü yol, park, yeşil alan gibi nedenlerden dolayı kamu yararına bırakma işlemine verilen isimdir.

Yoldan İhdas

Arazilerin düzenlenmesinin ardından tescil dışı olan kadastro yollarının imar adalarına denk gelmesi ve yol sıfatını kaybetmesi olayı için kullanılan terimdir.

Yönetim Planı

Kat mülkiyetine sahip olan yapıların nasıl yönetileceğini, daire sahiplerinin hak ve sorumluluklarını, yönetime ait önemli noktaların ne olduğunu belirten ve bunları düzenleyen belgeye verilen isimdir.

Zabıt Defteri

Kadastrosu henüz yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve bu taşınmazların üzerinde kurulacak hakların takip edildiği deftere verilen isimdir. Kadastro işlemi gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır.

Zaman Aşımı

Herhangi bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi için gereken hukuk kuralları çerçevesinde öngörülen süre, süre aşımıdır.

Zayî

Taşınmazlara ait olan belgelerin yok olması veya kaybolması anlamına gelen terimdir. Tapu belgesinin kaybolması durumunda belgenin zayiinde çıkarılması mümkündür.

Zemin

Toprak seviyesinde bulunan, taban, yer ve döşemeye verilen isimdir.

Zemin Etüdü Raporu

Üzerinde taşınmaz yapılacak her parsel için zemin gerilmelerini ve zemin mekaniğini inceleyen, ilgili bölgenin jeolojik ve jeofizik raporları öncülüğünde zeminin cinsini ve zemin grubunu inceleyen, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından hazırlanan rapora verilen isimdir.

Zemin Kat

Binaların zemin seviyesinde bulunan, düz girişe sahip olan dairelere verilen isimdir.

Zilyetlik

Herhangi bir mal üzerinde hâkimiyet kurma işlemine verilen isimdir. Herhangi bir malı elinde bulundurup onun kullanılması zilyetliğin örnekleridir.

Zirai İpotek

Tarım kredi kooperatifleri ya da ilgili bankalar üzerinden alınan kredilerde çiftçilerin kredilerine teminat olarak gösterdiği taşınmaz malın üzerine hazırlanan ipotek işlemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası

Konutları ilgilendiren zorunlu deprem sigortası, olası bir depremin konuta verebileceği zararları karşılamak adına maddi teminatın sağlanmasına yarayan sigorta türüdür.

 

Fotoğraflar

Sayfa toplam 7.942 kez görüntülenmiştir.